หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งยางเมือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
สายตรงนายก
โทร : 090-948-8567
, 055-019-667 ต่อ 6
นายทันวิน ขำแย้ม
 
   
 
 
ตำบลป่าทุ่งยางเมือง เป็นตำบลที่น่าอยู่ตำบลหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่กันอย่างเรียบง่าย โดยยึดถือวิถีชีวิตพอเพียงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทั้งในเรื่องของการศึกษา และสุขภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้ประชาชนมีศักยภาพพร้อมที่จะร่วมมือกันส่งเสริม และพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ต่อไป
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยางเมือง
    จำนวน 1 แห่ง
ระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)
    จำนวน 5 คน

ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งยางเมือง
    จำนวน 5 หมู่บ้าน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลทุ่งยางเมือง นับถือศาสนาพุทธ
วัด จำนวน 2 แห่ง

วัดทุ่งยั้งเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดวังกร่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ที่พักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง

ที่พักสงฆ์วัดคลองน้ำเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนบ้านยางเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงเรียนบ้านวังกร่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
  ทุ่งยางเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกร่าง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน
ศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชนตำบลทุ่งยางเมือง จำนวน 1 ศูนย์