หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งยางเมือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
สายตรงนายก
โทร : 090-948-8567
, 055-019-667 ต่อ 6
นายทันวิน ขำแย้ม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครั้งที่ 2) [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่2 [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.สท.เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉ.5 [ 14 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.สท.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉ.2 พ.ศ.2561 [ 14 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.สท.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯพ.ศ.2562 [ 14 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.สท.เรื่อง หลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยฯฉ.2 พ.ศ.2562 [ 14 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.สท.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ(ฉ.3)พ.ศ.2563 ลว.3 ก.พ.63 [ 14 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.สท. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานส่วนตำบล ฉ.2 พ.ศ.2562 [ 14 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ด่วนที่สุด ที่ สท 0023.2-ว 150 ลว.14 ม.ค.59(หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง พ.ศ.2558 ส่วนที่ (2) [ 14 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ด่วนที่สุด ที่ สท 0023.2-ว 150 ลว.14 ม.ค.59(หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง พ.ศ.2558 (1) [ 14 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.สท.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุฯ(ฉ.13)พ.ศ.2562 ลว.26 ส.ค.62 [ 13 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.สท.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง การย้ายฯ(ฉ.14)พ.ศ.2562 [ 13 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2      3      4      5