หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
สายตรงนายก
โทร : 055-019-667
.....................................
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใสฯ(2-64) [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใสฯ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)