หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)