หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3/2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2/2563 (เดือนมกราคม 2563-มีนาคม 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)