หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว :ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ลำโพง ครุภัณฑ์เลขที่ 459-46-0001 และ 459-46-0002   21 ส.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 2 จุด หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยางเมือง ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   15 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ สายคลองน้ำไหล – คลองยาง หมู่ที่ 1 บ้านสงกระสา ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   14 ส.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานรัฐพิธี   14 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค   14 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (กองสาธารณสุขฯ)   8 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สป)   6 ส.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองคลัง)   5 ส.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สป)   24 ก.ค. 2562 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13