หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
สายตรงนายก
โทร : 055-019-667
.....................................
 
   
 

 
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต.ทุ่งยางเมืองไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง  
 

อบต.ทุ่งยางเมือง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต.ทุ่งยางเมืองพร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

รับบัตรเลือกตั้งสองใบเข้าคูหา
- บัตรเลือกตั้ง ส.อบต.      บัตรสีน้ำเงิน  
- บัตรเลือกตั้ง นายก อบต. บัตรสีแดง      
เตรียมหลักฐานแสดงตน ดังนี้
บัตรประชาชน (บัตรประชาชนที่หมดอายุก็สามารถใช้แสดงตนได้)
บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ถือบัตร ที่ยังไม่หมดอายุ
ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส
☎ ติดต่อสอบถาม ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.ทุ่งยางเมือง เบอร์โทร 055-019667

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2564 เวลา 15.09 น. โดย คุณ กิตติ ทองเผือก

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X