หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
 
   
 

 
กฏหมายและระเบียบที่สำคัญ (ต่อ)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 16.11 น. โดย คุณ กิตติ ทองเผือก

ผู้เข้าชม 26 ท่าน