หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
 
   
 

 
โครงการ อบต.ทุ่งยางเมืองรวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว ปีงบฯ 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ได้จัดโครงการ อบต.ทุ่งยางเมืองรวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลทุ่งยางเมืองและลดภาวะโลกร้อน ด้วยการปลูกต้นไม้ ในพื้นที่รอบๆบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะบ้านคลองน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยางเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละออง หมอกควัน รวมถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ธ.ค. 2563 เวลา 12.24 น. โดย คุณ กิตติ ทองเผือก

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X