หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
 
   
 

 
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชปลอดภัยสู่ระบบเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบวิถีพอ เพียง (ผลิตสารชีวภัณฑ์และฝึกอบรมเกษตร) การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย ควบคุมศัตรูพืช (ราขาว) และเชื้อราไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคพืช (ราเขียว) เพื่อให้เกษตรในตำบลทุ่งยางเมือง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสารอินทรีย์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพให้มีศักยภาพต่อไป
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 16.40 น. โดย คุณ กิตติ ทองเผือก

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X