หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
 
   
 

 
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบ ITAS การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานของรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT)  ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง หรือคลิกลิ๊งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/9i9o5a ประเมินง่ายๆ ภายใน 3 นาที


ขอความร่วมมือบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(IIT)  ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง หรือคลิกลิ๊งค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/9i9o5a

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลา 11.35 น. โดย คุณ กิตติ ทองเผือก

ผู้เข้าชม 26 ท่าน