หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
 
   
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง การใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยายเพื่อใช้เป็นข้อบัญญัติบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 13.39 น. โดย คุณ กิตติ ทองเผือก

ผู้เข้าชม 2 ท่าน