หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
 
   
 
 
การประชุมประชาคมโครงการขุดสระบึงซ่านแห้งอหมู่ที่๒-หมู่ที่๕ ตำบลทุ่งยางเมือง  
 

เนื่องจากหน่วยมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการสำรวจพื้นที่ ที่มีปัณหาภัยแล้งช่วงฤดูแล้ง และปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับการดำเนินโครงการฯที่โปร่งใส รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน จึงได้จัดการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชน ในโครงการขุดสระบึงซ่านแห้ง หมู่ที่ ๒- หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยางเมือง ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 15.46 น. โดย คุณ กิตติ ทองเผือก

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย