หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒  
 

งานป้องกันและสาธารณภัย จัดทำโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมุ่งหวังให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ครู นักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งยางเมือง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย รู้วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและสามารถเผชิญต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านยางเมือง ตำบลทุ่งยางเมือง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 16.03 น. โดย คุณ กิตติ ทองเผือก

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย