หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บูรณาการร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งยางเมือง, อสม., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, จิตรอาสา,ครูและนักเรียน  ร่วมกันประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบททีมีฟอส  และรรรงค์ให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้ง 5 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ตำบลทุ่งยางเมือง

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 10.20 น. โดย คุณ กิตติ ทองเผือก

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย