หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2562 “ขนมไทย ทองหยิบ-ทองหยอด”  
 

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2562 ให้กับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และประชาชนที่สนใจในการฝึกทำขนมไทย ได้แก่ ทองหยิบ-ทองหยอด เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการทำขนม และเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาการสร้างรายได้ เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 14.32 น. โดย คุณ กิตติ ทองเผือก

ผู้เข้าชม 132 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย