หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งยางเมือง ได้จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้อาสาปศุสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของโครงการสัตว์ปลอดโรค    คนปลอดภัย จากโรคพาสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งยางเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 14.30 น. โดย คุณ กิตติ ทองเผือก

ผู้เข้าชม 149 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย