หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
สายตรงนายก
โทร : 055-019-667
.....................................
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุ่งยางเมือง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกร่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกร่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านยางเมืองโรงเรียนบ้านวังกร่างโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุ่งยางเมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกร่าง สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าติดตั้งตามเขตเลือกตั้ง เขตที่ ๑ - ๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและรถเคลื่อนที่ พร้อมสปอตเสียงประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21