หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อให้กับกองคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๕ ฟุต) เพื่อให้กับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อให้กับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างโรงเรียนบ้านยางเมือง หมู่ที่ 1 บ้านสงกระสา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาสุขสันต์ หมู่ที่ 3 บ้านเนินสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4