หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกร่างประจำเดือนมกราคม2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกร่างประจำเดือนมกราคม 2564จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเมืองประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านยางเมืองโรงเรียนบ้านวังกร่างโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุ่งยางเมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกร่าง สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งยางเมือง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยางเมือง ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำหรับโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งมะค่าลิง-ลานชุมแสง หมู่ที่ 3 บ้านเนินสะเดา ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8