หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ สายในตรอก - ทุ่งนาวัว หมู่ที่ 3 บ้านเนินสะเดา ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงคลองหลอด-ทุ่งป่างิ้ว หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยางเมือง ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ สายหนองโสน-ทุ่งนาวัว หมู่ที่ 3 บ้านเนินสะเดา ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุที่ใช้งานในรัฐพิธี (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]

  (1)