หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 055-019-667
.....................................
 
 
 
   
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
  โทรศัพท์ : 055-019-667
  โทรสาร : 055-019-668
  Website : www.tungyangmuang.go.th
  Email : tymsukhothai@tungyangmuang.go.th
 
 
 
กองคลัง โทร 064-013-9623
 
สายด่วนบริการประชาชน โทร 064-040-5420
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งยางเมือง
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)