หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
สายตรงนายก
โทร : 055-019-667
นายทันวิน ขำแย้ม
 
   
 


นายทันวิน ขำแย้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
โทร : 087-313-2656 oppo236248@gmail.com
 


นายประเสริฐ โตบำรุง
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
โทร : 088-151-3884


นายเราะ แก้วคำ
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
โทร : 080-5091149
 


นายเชาวลิต แก่นลืม
เลขานุการนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
โทร : 088-818-5088