กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 21 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 21 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง การใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 2 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 88  
 
  (1)