กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
ไม้กวาดดอกหญ้า
 
ราคา : 45 บาท/อัน บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หม่ที่ 5 บ้านคลองน้ำเย็น ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
 
จำนวนผู้เข้าชม : 83 ท่าน
 
 
เห็ดนางฟ้า เห็ดนางลม
 
ราคา : เห็ดนางฟ้า 70-80 บาท/ กิโลกรัม, ก้อนเชื้อเห็ด 9. บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเนินสะเดา ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
 
จำนวนผู้เข้าชม : 59 ท่าน
 
 
ไร่เราฟาร์ม
 
ราคา : ข้าวโพดหวานแดง 50.- บาท/ กิโลกรัม, ข้าวโพดหวาน(สี บาท
 
ผลิตโดย : ครอบครัวนายมาโนช นาคแทน ชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยางเมือง
 
จำนวนผู้เข้าชม : 226 ท่าน
 
  (1)