กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   วัสดุสำนักงาน (สป)   14 ธ.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคฟซีล) สายวังกร่าง - ทุ่งกะโพ่ หมู่ที่ 4 บ้านวังกร่าง   11 ธ.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสอรและราคากลางในงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคฟซีล) สายวังกร่าง-ทุ่งกระโพ่ ม.4 บ้านวังกร่าง   11 ธ.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินงาน (สขร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   3 ธ.ค. 2561 13
หลักประกันสุขภาพ   การประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561    29 พ.ย. 2561 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคฟซีล) สายเนินสะเดา - ทุ่งเกลา(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3    27 พ.ย. 2561 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคฟซีล) สายวังกร่าง - ทุ่งกะโพ่ หมู่ที่ 4 บ้านวังกร่าง   26 พ.ย. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสอรและราคากลางในงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคฟซีล) สายวังกร่าง-ทุ่งกระโพ่ ม.4 บ้านวังกร่าง   26 พ.ย. 2561 10
หลักประกันสุขภาพ   การประชุมจัดทำแผนสุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561   23 พ.ย. 2561 31
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18