กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคฟซีล) สายเนินสะเดา-ทุ่งเกลา(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 บ้านเนินสะเดา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 16.14 น. โดย คุณ กิตติ ทองเผือก

ผู้เข้าชม 34 ท่าน