ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งยางเมือง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 24 ก.พ. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562161,72386,579----------248,302
256149,82132,74459,59746,29136,44253,81742,70432,57941,61791,09770,622123,952681,283
2560-----38,9734481,2734461,0785,86528,45676,539
ยอดยกมาตั้งแต่ 16 พ.ย. 2560 ถึง 31 พ.ค. 2560   -1,006,124
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี